[1]
Scholtz, L. 2012. Cuito Cuanavale - Wie het werklik Gewen? ’n Strategiese en Operasionele Ontleding. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 28, 1 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/28-1-199.