[1]
Jooste, L. 2012. DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 26, 2 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/26-2-246.