[1]
Jooste, L. 2012. DIE STAND VAN SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE GESKIEDSKRYWING OOR DIE SA WEERMAG SE BETROKKENHEID IN SUIDWES-AFRIKA EN ANGOLA: 1966 TOT 1989. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 23, 2 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/23-2-307.