[1]
Ploeger, J. 2012. DIE STIGTING EN WERKSAAMHEDE VAN DIE "NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID-AFRIKA" (1900-1903). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 23, 1 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/23-1-318.