[1]
Kotzé, J. 2012. DIE GEOMETRIESE EN RIVIERGRENSE VAN SUIDWES-AFRIKA, MET SPESIALE VERWYSING NA DIE NOORDE EN DIE CAPRIVISTROOK. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 18, 1 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/18-1-412.