[1]
Coetzer, W. 2012. Gedemilitariseerde sones: ’n Doeltreffende konflikbeslegtingsmetode?. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 16, 4 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/16-4-465.