[1]
Ploeger, J. 2012. DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 13, 4 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/13-4-539.