[1]
Nöthling, C. 2012. DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 13, 2 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/13-2-586.