[1]
Naudé, A. 2011. DIE ’HENDSOPPERS’ EN ’JOINERS’. DIE RASIONAAL EN VERSKYNSEL VAN VERRAAD. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 12, 1 (Nov. 2011). DOI:https://doi.org/10.5787/12-1-640.