[1]
Adlam, A. 2012. DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 11, 1 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/11-1-648.