[1]
Wessels, A. 2012. DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 11, 3 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/11-3-663.