[1]
Ploeger, J. 2012. DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 11, 3 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/11-3-665.