[1]
Geyer, G. 2012. DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 9, 4 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/9-4-723.