[1]
Kisten, J. 2012. DIE PLEK VAN DIE SWAARDMAGORGANISASIE (WEERMAG) IN DIE STAATSBESTEL. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 9, 1 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/9-1-748.