[1]
Ploeger, J. 2012. DIE OORGAWE VAN JOHANNESBURG (31 MEI 1900). SPESIALE KOMMANDANT (DR) F. E. T. KRAUSE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 4, 3 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/4-3-914.