[1]
Jonker, E. 2012. Ontstaan en ontwikkeling van die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies. 3, 3 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5787/3-3-942.