(1)
Davids, R. Defence Strategies for the New Millenium / Verdedigingstrategiee Vir Die Nuwe Millenium. Sci.Mil. 2012, 29.