(1)
Scholtz, L. Cuito Cuanavale - Wie Het Werklik Gewen? ’n Strategiese En Operasionele Ontleding. Sci.Mil. 2012, 28.