(1)
Jooste, L. DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG. Sci.Mil. 2012, 26.