(1)
Kleyn, W. DIE ROL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG IN NATUUR- EN OMGEWINGSBEWARING. Sci.Mil. 2012, 18.