(1)
Van Jaarsveld, F. DIE MAPOCH-OORLOG,1882-1883. Sci.Mil. 2012, 16.