(1)
Coetzer, W. Gedemilitariseerde Sones: ’n Doeltreffende Konflikbeslegtingsmetode?. Sci.Mil. 2012, 16.