(1)
Nel, H. DIE SLAG VAN DONKERHOEK 11-12 JUNIE 1900 (I). Sci.Mil. 2012, 15.