(1)
Kroukamp, W. KRYGSHELDE / WAR HEROES: LT.KDR. D.A. HALL, DIE GROOTHARTIGE SKIPPER. Sci.Mil. 2012, 14.