(1)
Meyers, E. Die Suid-Afrikaanse Soldaat: ’n Historiese Profiel. Sci.Mil. 2012, 14.