(1)
Nöthling, C. DIE SLAG VAN DOORNKRAAL. Sci.Mil. 2012, 13.