(1)
Ploeger, J. DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES. Sci.Mil. 2012, 13.