(1)
Afdeling Godsdienstige Publikasies, K.- generaal. DIE KAPELAAN: IN DIENS MET DIE SWAARD VAN DIE HEILIGE GEES. Sci.Mil. 2012, 13.