(1)
Meyers, E. DIE VROU IN UNIFORM: STANDPUNTE EN BESKOUINGE. Sci.Mil. 2012, 13.