(1)
Nöthling, C. DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983. Sci.Mil. 2012, 13.