(1)
Naudé, A. DIE ’HENDSOPPERS’ EN ’JOINERS’. DIE RASIONAAL EN VERSKYNSEL VAN VERRAAD. Sci.Mil. 2011, 12.