(1)
Adlam, A. DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG. Sci.Mil. 2012, 11.