(1)
Visser, G. DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG: ENKELE ASPEKTE MBT DIE BRITSE SIENING VAN DIE BOERE EN DIE VERSKILLE TUSSEN BOER EN BRIT. Sci.Mil. 2012, 11.