(1)
Wessels, A. DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering). Sci.Mil. 2012, 11.