(1)
Ploeger, J. DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL. Sci.Mil. 2012, 11.