(1)
Roothman, A. DIE GEBRUIK VAN TERRORISME AS ’N INTERNASIONALE POLITIEKE BEDINGINGSINSTRUMENT:. Sci.Mil. 2012, 11.