(1)
Geyer, G. DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR. Sci.Mil. 2012, 9.