(1)
Kisten, J. DIE PLEK VAN DIE SWAARDMAGORGANISASIE (WEERMAG) IN DIE STAATSBESTEL. Sci.Mil. 2012, 9.