(1)
Ferreira, S. DIE SUID-AFRIKAANSE MOTORFIETSKORPS. Sci.Mil. 2012, 8.