(1)
Grobler, J. DIE ROL VAN DIE SEEMAG IN DUITS SUIDWES-AFRIKA 1914-15. Sci.Mil. 2012, 7.