(1)
Otto, W. DIE SAW MOET OOK SY ANDER WAPENS EFFEKTIEF AANWEND. Sci.Mil. 2012, 7.