(1)
Ploeger, J. Leiers Na Die Noorde. Studies Oor Die Groot Trek. Sci.Mil. 2011, 6.