(1)
Du Plessis, L. DIE STRYD TEEN DIE VOORPOSTE: 1-2 FEBRUARIE 1941 (III). Sci.Mil. 2012, 5.