(1)
Otto, W. DIE DIREKTORAAT OPENBARE BETREKKINGE GEDURENDE WÊRELDOORLOG II. Sci.Mil. 2012, 5.