(1)
Du Preez, S. RUSLAND SE GESKENK AAN DIE BOEREGENRAAL. Sci.Mil. 2012, 5.