(1)
Ploeger, J. DIE OORGAWE VAN JOHANNESBURG (31 MEI 1900). SPESIALE KOMMANDANT (DR) F. E. T. KRAUSE. Sci.Mil. 2012, 4.