(1)
De Jong, C.; Ploeger, J. VERSLAE VAN NEUTRALE MILITÊRE WAARNEMERS TYDENS DIE ANGLO-BOEROORLOG. Sci.Mil. 2012, 4.