(1)
Jonker, E. Ontstaan En Ontwikkeling Van Die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers. Sci.Mil. 2012, 3.