(1)
Ploeger, J. Suid-Afrika En Die Imperiale Generale Staf-Gedagte. Sci.Mil. 2012, 3.