(1)
Ploeger, J. Die Militêre Boukuns in Die Nederlande En Sy Eertydse Kolonies (1500-1800). Sci.Mil. 2012, 2.